Măsuri cheie pentru îmbunătățirea eficienței energetice și economisirea energiei

Energia joacă un rol important în securitatea națională a oricărei țări, ca combustibil pentru dezvoltarea economică și socială. Pentru a utiliza eficient această energie, se iau anumite măsuri de economisire a energiei și eficiență energetică.

Lumea modernă se bazează pe rezerve vaste de energie pentru a alimenta orice, de la transport la comunicații, securitate și asistență medicală. Energia influențează relațiile comerciale și politice dintre țări.

Energia alimentează economia globală și are un impact asupra mediului.

Energia influențează politica internațională, iar politica internațională influențează dezvoltarea energiei. Economia globală este un factor cheie în consumul de energie, iar securitatea energetică este baza disponibilității resurselor.

Conservarea energiei este necesară pentru a reduce poluarea mediului

Costul energiei este un factor important în activitatea economică, alături de factori de producție precum capitalul, pământul și forța de muncă. Imperativele penuriei de energie necesită măsuri de conservare a energiei, ceea ce înseamnă în esență utilizarea mai puțină energie pentru același nivel de activitate.

Acest articol discută măsurile și măsurile care trebuie luate pentru conservarea energiei pe termen scurt, mediu și lung de conservare a energiei și eficiență energetică.

Audit energetic pentru evaluarea eficienței costurilor energetice

Un audit energetic încearcă să echilibreze cheltuielile totale de energie cu utilizarea energiei și servește la identificarea tuturor fluxurilor de energie din sisteme și la cuantificarea consumului de energie în funcție de funcția sa discretă.

Un audit energetic ajută la optimizarea costurilor cu energie, controlul poluării, aspecte de siguranță și sugerează metode pentru îmbunătățirea funcționării sistemului și practicilor de întreținere. Acest lucru ajută să facă față situației de schimbare a accesibilității costurilor cu energie, fiabilitatea aprovizionării cu energie, luarea deciziilor cu privire la mixul adecvat de purtători de energie, luarea deciziilor cu privire la utilizarea echipamentelor, dispozitivelor și tehnologiilor îmbunătățite de economisire a energiei.

Eficiența energetică este de o importanță capitală în vremuri de criză.

Economie de energie

Conservarea energiei este practica sau încercarea deliberată de a economisi energie electrică, păcură sau gaz sau orice alt material combustibil care poate fi folosit în continuare pentru a îmbunătăți productivitatea fără a cheltui resurse sau bani suplimentari.

De ce să economisiți energie?

Energia este o marfă rară și o resursă scumpă.

Cu toate acestea, dacă ne uităm la ratele viitoare ale poluării umane proiectate și luăm în considerare probabilitatea ca speranța de viață umană să crească, vedem că poate exista o lipsă de energie în viitor.

Dacă nu crește oferta de energie, aceasta va deveni o sursă de frecare în treburile umane.

Scop de economisire a energiei

În general, un program de economisire a energiei inițiat la nivel micro sau macro va urmări următoarele obiective:

 • asigurarea disponibilității și rentabilității bunurilor industriale și, ca urmare, creșterea nivelului de trai atât al lucrătorilor industriali, cât și al celor care cumpără produse;
 • reducerea importurilor de energie și reducerea fluxului de valută străină pentru zonele sărace în resurse;
 • reducerea poluării mediului pe unitatea de producție industrială - de exemplu, sub formă de dioxid de carbon, fum, dioxid de sulf, praf, nisip sau deșeuri din mine de cărbune;
 • reducerea costurilor asociate poluării, fie direct sub formă de daune, fie sub forma necesității de a lua măsuri speciale pentru combaterea acesteia după generarea poluanților.

Ce este economisirea energiei?

Economisirea energiei și eficiența energetică sunt concepte separate, dar interdependente. Economiile de energie se realizează prin reducerea creșterii consumului de energie, măsurată în termeni fizici. Astfel, conservarea poate fi rezultatul mai multor procese sau dezvoltări, cum ar fi îmbunătățirea productivității sau progresele tehnologice.

Măsurile de economisire a energiei își ating scopul atunci când intensitatea energiei dintr-un anumit produs, proces sau zonă de producție sau consum este redusă fără a afecta productivitatea, consumul sau nivelurile de confort.

Îmbunătățirea eficienței energetice va promova conservarea energiei și, prin urmare, este o parte integrantă a politicilor de promovare a conservării energiei.

Măsurile de conservare a energiei sunt adesea văzute ca o opțiune de utilizare a resurselor precum cărbunele, petrolul sau gazele naturale. Aceasta oferă o valoare economică suplimentară prin conservarea bazei de resurse și reducerea poluării.

De exemplu, înlocuirea becurilor tradiționale cu incandescență cu becuri LED înseamnă că doar o cincime din energie va fi utilizată pentru iluminarea unei încăperi în comparație cu becurile incandescente mai vechi. Nivelurile de poluare sunt, de asemenea, reduse cu aceeași cantitate.

Natura stabilește câteva limite de bază cu privire la cât de eficient poate fi utilizată energia, dar în majoritatea cazurilor produsele și procesele noastre de fabricație sunt încă departe de a funcționa la această limită teoretică.

Foarte simplu, măsurile de economisire a energiei înseamnă utilizarea mai puțină energie pentru a îndeplini aceeași funcție.

Cum să-ți atingi obiectivul de economisire a energiei

Măsurile de economisire a energiei au fost dezvoltate în trei domenii:

Măsuri pe termen scurt (economii potențiale de 5 până la 10%)

 • Efectuați îmbunătățiri operaționale care necesită investiții de capital zero/scăzute.
 • Metode îmbunătățite de stocare, manipulare și pregătire a combustibilului.
 • Izolarea conductelor de abur și a echipamentelor.
 • Menaj si planificare echipamente tehnologice.
 • Factor de sarcină îmbunătățit.

Măsuri pe termen mediu (economii potențiale de 15 până la 20%)

 • Dezvoltarea, modificarea și proiectarea echipamentelor de recuperare a căldurii reziduale care necesită investiții de capital moderate cu o perioadă de amortizare de aproximativ trei ani.
 • Instalarea dispozitivelor de recuperare a căldurii reziduale.
 • Reducerea pierderilor în pereții cuptorului folosind cele mai bune materiale izolante.
 • Dotari cuptoare moderne si atelier tehnologic.
 • Modificarea designului sistemului de ardere în timpul tratamentului termic în procese tehnologice consumatoare de energie.
 • Implementarea unui sistem de recuperare a condensului.
 • Factor de putere îmbunătățit.

Măsuri pe termen lung (economii potențiale de 20 până la 25%)

 • Înlocuiri de combustibil, upgrade de echipamente, upgrade de proces, precum și utilități și dispozitive de recuperare a căldurii cu o durată de rambursare de 5 până la 6 ani.
 • Înlocuirea cazanelor/echipamentelor vechi ineficiente.
 • Înlocuirea păcurului și a cărbunelui în cazane și încălzitoare cu combustibil termic sau alte echipamente.
 • Înlocuirea cuptoarelor cu sisteme moderne de control eficiente.
 • Standardizarea echipamentelor.
 • Folosind motoare cu putere nominală mai degrabă decât cu putere crescută.
 • Optimizarea proceselor consumatoare de energie.

(Economii totale datorate tuturor măsurilor de la 20% la 30%).

Bariere în calea economisirii energiei

Deși fezabilitatea tehnică și economică a îmbunătățirii eficienței energetice este semnificativă, există și o serie de bariere care limitează realizarea efectivă a acestui potențial.

Sectorul industrial, în ciuda faptului că este relativ organizat, este extrem de fragmentat și dispersat, constând dintr-un număr mare de unități mici de producție. În ciuda îmbunătățirii treptate a consumului specific de energie în sectorul industrial, măsurile de conservare a energiei nu capătă avântul dorit.

Probleme ale măsurilor de economisire a energiei:

 • conflictul de priorități de investiții între proiectele de economisire a energiei și extinderea capacității;
 • importanța pe care mulți o acordă minimizării costurilor inițiale ignorând în același timp opțiunile mai eficiente (care tind să fie mai scumpe);
 • prezența presiunii competitive limitate pentru reducerea costurilor din cauza unei economii în creștere;
 • lipsa capitalului pentru finanțarea proiectelor de economisire a energiei;
 • lipsa personalului calificat și lipsa informațiilor despre opțiunile tehnologice;
 • lipsa controlului asupra producției și vânzării de produse mai ieftine și ineficiente.

Astfel, măsurile de economisire a energiei presupun implementarea unor măsuri organizatorice, științifice, de producție, tehnice și economice.